Affaldssortering fra A-Z

Affaldssortering hård plast

Affaldssortering implementeres i HQ som led i CSR-strategi

Vi er stolte af at annoncere, at vi har taget endnu et skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Som en del af vores CSR-strategi er vi begyndt at implementere affaldssortering i vores daglige drift. Vi har etableret en affaldssorteringsstationer på vores hovedkontor, der gør det nemt for vores medarbejdere at adskille og genanvende forskellige typer affald, herunder plast, papir og metal mm. Vi tror på, at selv de mindste handlinger kan have en enorm indvirkning på vores planet. Ved at sortere vores affald kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser eller forurener vores natur. Derudover har affaldssortering følgende fordele:

Ressourcebevarelse

Affaldssortering muliggør genbrug af materialer. Ved at adskille forskellige typer affald som papir, plast, glas og metal kan disse materialer genbruges til at skabe nye produkter. Dette reducerer behovet for at udvinde og producere nye ressourcer, hvilket sparer energi og begrænser miljøpåvirkningen.

Reducering af deponering

Ved at sortere affaldet og sende det til genbrug eller korrekt behandling, reducerer affaldssortering mængden af affald, der ender på lossepladser. Dette hjælper med at reducere forurening, lugtgener og potentiel grundvandsforurening i lokalområder.

Reduktion af drivhusgasemissioner

Affald der deponeres og nedbrydes, frigiver metangas, en stærk drivhusgas, der bidrager til klimaforandringerne. Ved at sortere affald og sende det til genbrug eller forbrænding med energiudnyttelse reduceres mængden af metangas, der frigives, og dermed de negative miljøpåvirkninger.

Økonomiske fordele

Affaldssortering kan være økonomisk fordelagtig, da behandling af affald til energiproduktion kan bidrage til at generere elektricitet eller varme, hvilket kan reducere energiomkostningerne.

Affaldssortering A-Z

Bevarelse af naturlige ressourcer

Ved at genbruge materialer gør affaldssortering det muligt at bevare naturlige ressourcer som træ, vand, olie og mineraler. Dette bidrager til at reducere overudnyttelse af ressourcer og bevare dem til fremtidige generationer. Affaldssortering er en vigtig praksis, der kan have en betydelig positiv indvirkning på miljøet, økonomien og samfundet som helhed.

Ved at deltage i affaldssortering hjælper vi med at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at reducere affaldsmængden, bevare ressourcer og mindske vores påvirkning på planeten.

Sammen kan vi skabe en positiv forandring og bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid for vores planet.

Derfor opfordrer vi virksomheder til at tage action og gøre en forskel ved at sortere og genanvende affald.

For at skabe succes med implementeringen af affaldssortering har vi opstillet piktogrammer og lister der vejleder medarbejdere i hvordan de skal sortere affaldet, på korrekt vis.

Læs også