Bæredygtighed

Vi vil skabe gennemsigtighed i vores kommunikation til medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Om 2023 CSR rapport

Velkommen til CC Rengøring og Facilitys CSR rapport for 2023. Rapporten sætter fokus på vores CSR-strategi, med udgangspunkt i mennesket, samfundet, bæredygtighed og klima, samt forretningsskik- og etik.

Jeg er stolt af hvor meget vi har udrettet i 2022, og er spændt på at se den fremtidige udvikling i vores CSR-strategi, gennem vores bæredygtige initiativer og det samfundsmæssige ansvar vi påtager os.

Vi kan kun nå i mål gennem den opbakning vi mærker fra alle kollegaer.

Lars
Maj 2023, Direktør Lars Wilk Røhrmann

Kernen i vores CSR strategi

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Vi er bevidste om, at vores CO2-udledning i høj grad påvirker kloden. Derfor afsøger vi i 2023 nye muligheder for at mindske vores samlede CO2-aftryk, gennem b.la. affaldssortering, øget fokus på bæredygtige leverandørsamarbejder, og eldrevet transport.

Mennesket

Mennesket

Vi ved at de mennesker der gør det muligt for os, at skabe værdi for vores kunder, er vores medarbejdere. De er den vigtigste ressource vi har. Derfor sætter vi stort fokus på personlig- og professionel udvikling, samt diversitet og inklusion.

Mennesker

Samfundet

Vi er bevidste om, at vores CO2-udledning i høj grad påvirker kloden. Derfor afsøger vi i 2023 nye muligheder for at mindske vores samlede CO2-aftryk, gennem b.la. affaldssortering, øget fokus på bæredygtige leverandørsamarbejder, og eldrevet transport.

Forretningsskik- og etik

Forretningsskik- og etik

Vi ved at de mennesker der gør det muligt for os, at skabe værdi for vores kunder, er vores medarbejdere. De er den vigtigste ressource vi har. Derfor sætter vi stort fokus på personlig- og professionel udvikling, samt diversitet og inklusion.

FN’s verdensmål som ledestjerne

Vi arbejder intensivt med FN’s 17 verdensmål i vores miljøpolitik og CSR-aktiviteter, der inkluderer vores mennesker, lokalsamfundet, bæredygtighed samt forretningsskik- og etik. Vi ønsker at imødekomme verdensmålene gennem vores bæredygtige og samfundsansvarlige initiativer. Yderligere fokuserer vi på mennesket, samfundet, bæredygtighed, forretningsskik- og etik, med udgangspunkt i verdensmål nr. 8 og 12.

Vi ønsker at tilbyde anstændige jobs til alle, ligegyldigt køn, seksualitet, etnicitet, kultur og religion med mere. Vi er inkluderende og ønsker at skabe beskæftigelse for alle, også de der ved reduceret arbejdsevne, eller af andre årsager har en større sandsynlighed for at falde igennem jobmarkedet.

Derudover tager vi ansvar for vores forbrug og produktion, gennem bæredygtige og klimavenlige initiativer, der skal nedsætte vores samlede CO2-udledning. Vi er bevidste om at vi skal tage action, for at skabe øget bæredygtighed og ansvarlighed i vores værdikæde. Vi vil derfor kortægge vores værdikæde, med fokus på at definere vores scope 1, 2 og 3, jf. GHG-protokollen.

Fns verdensmål csr

Metode

Et nummer

Èt nummer til alt – hele døgnet rundt

Vi står altid til rådighed for dig, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der vil derfor altid være en kompetent medarbejder, der sidder klar til at hjælpe lige netop dig.

CC Facility funktioner

Erfaring på alle funktioner

Kompetencer fra drift og administration af ejendomme, udvikling, digitalisering, rengøring, facility management og kommunikation. Vi har en rigtig stærk organisationsstruktur.

Nye ideer

Nye ideér i en forældet branche

Vi går foran, vi digitaliserer ejendomsbranchen og udvikler digitale værktøjer og redskaber. Dette sikrer god økonomi, bedre overblik og transparente samarbejder.

Landsdækkende

Lokal ekspertise i hele Danmark

Vi har en stærk organisation, der kan løse vores kunders behov i hele landet. Med hovedkvarter i Glostrup, på Sjælland og strategisk placerede filialer i både Esbjerg og Århus, Jylland.

Kvalitetssikring

Altid kvalitetssikring til vores kunder

Kvalitetssikring opnåes ved de rette kompetencer på holdet. Vedholdenhed, ansvarlighed og opfølgning ved hvert samarbejde. Vi arbejder ud fra et digitalt driftssystem.

Datadrevet

Datadrevet proaktiv service

Vi har udviklet og taget ejerskab over nye digitale værktøjer, der sikrer at data kan bruges til optimering og overvågning. Resultatet er et langt bedre overblik, hurtigere handlekraft og endnu større besparelser.

+0
Faste erhvervskunder fordelt i Danmark
+0
Opgaver udført i løbet af 2024

Aktuelt

  • Jobmatch for udsatte borgere i CC Facility

  • Medarbejdertrivsel i højsædet

  • Graffitirens og anti-graffiti beskyttelse i København