CC Rengøring og Facility logo rødt png

Tlf.: 60 70 90 71

Vaskeri eftersyn med facility management.

De seneste nyheder fra CC Facility finder du her

10.05.2023

Affaldssortering fra A-Z

Affaldssortering implementeres i HQ som led i CSR-strategi

Piktogrammer for affaldssortering på CC Rengøring & Facility's hovedkontor i Glostrup. Affaldssortering.
Vi er stolte af at annoncere, at vi har taget endnu et skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Som en del af vores CSR-strategi er vi begyndt at implementere affaldssortering i vores daglige drift. Vi har etableret en affaldssorteringsstationer på vores hovedkontor, der gør det nemt for vores medarbejdere at adskille og genanvende forskellige typer affald, herunder plast, papir og metal mm. Vi tror på, at selv de mindste handlinger kan have en enorm indvirkning på vores planet. Ved at sortere vores affald kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser eller forurener vores natur. Derudover har affaldssortering følgende fordele: 
 
Ressourcebevarelse: Affaldssortering muliggør genbrug af materialer. Ved at adskille forskellige typer affald som papir, plast, glas og metal kan disse materialer genbruges til at skabe nye produkter. Dette reducerer behovet for at udvinde og producere nye ressourcer, hvilket sparer energi og begrænser miljøpåvirkningen. 
 
Reducering af deponering: Ved at sortere affaldet og sende det til genbrug eller korrekt behandling, reducerer affaldssortering mængden af affald, der ender på lossepladser. Dette hjælper med at reducere forurening, lugtgener og potentiel grundvandsforurening i lokalområder. 
 
Reduktion af drivhusgasemissioner: Affald der deponeres og nedbrydes, frigiver metangas, en stærk drivhusgas, der bidrager til klimaforandringerne. Ved at sortere affald og sende det til genbrug eller forbrænding med energiudnyttelse reduceres mængden af metangas, der frigives, og dermed de negative miljøpåvirkninger. 
 
Økonomiske fordele: Affaldssortering kan være økonomisk fordelagtig, da behandling af affald til energiproduktion kan bidrage til at generere elektricitet eller varme, hvilket kan reducere energiomkostningerne. 
 
Bevarelse af naturlige ressourcer: Ved at genbruge materialer gør affaldssortering det muligt at bevare naturlige ressourcer som træ, vand, olie og mineraler. Dette bidrager til at reducere overudnyttelse af ressourcer og bevare dem til fremtidige generationer. Affaldssortering er en vigtig praksis, der kan have en betydelig positiv indvirkning på miljøet, økonomien og samfundet som helhed. 
Affaldssortering fra Marius Pedersen. Til hård plast på hovedkontoret hos CC Rengøring & Facility

Ved at deltage i affaldssortering hjælper vi med at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at reducere affaldsmængden, bevare ressourcer og mindske vores påvirkning på planeten. 

Sammen kan vi skabe en positiv forandring og bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid for vores planet.

Derfor opfordrer vi virksomheder til at tage action og gøre en forskel ved at sortere og genanvende affald. 

For at skabe succes med implementeringen af affaldssortering har vi opstillet piktogrammer og lister der vejleder medarbejdere i hvordan de skal sortere affaldet, på korrekt vis.

06.04.2023

Graffiti i Fælledparken 

Se hvordan vi med armkræfter fjerner graffiti og hærværk

Graffitirens af grøn bænk i Fælledparken.
CC Facility fjerner alle typer graffiti fra alle slags overflader. Vi har mange års erfaring og viden som graffitifjerner. Vores mandskab
er uddannet til opgaven og de anvender kun det bedste udstyr til opgaven. Når vi renser for graffiti, har vi omtanke for mere end blot opgaven. Der er mange faktorer der spiller ind for at resultatet bliver en succes. Brugen af udstyr og teknik, tryk og varme på vandet samt hvilke midler vi skal anvende på graffitien. Vi vil samtidig også gerne være med til at passe på vores miljø og omgivelser. 
 
Derfor er det ikke ligegyldigt hvordan opgaven bliver udført. Dette er vi altid meget opmærksomme på. Derfor er der også svært at fjerne graffiti på en ansvarlig måde hvis man ikke er up to date med metoder, efteruddannelse og de nyeste tekniker. Hos CC Facility er vi godt klar over disse ting. Når du vælger os som leverandør får du derfor mere med i pakken end blot en højtryksrenser. Vores personale er uddannet til opgaven. Vi holder hele tiden øje med udviklingen inden for fjernelse af graffiti. Det er både med hensyn til teknik, midler
og arbejdets udførsel. 
 

Vi servicerer mange forskellige kunde grupper, i forbindelse med at fjerne graffiti og rense facader. Dette betyder at kundens behov er meget individuelt, og derfor tilpasser vi løsningen til den enkelte. 

I sidste uge var vi på tur i Fælledparken og fjerne graffiti på udendørs og indendørs arealer. 

Vi tilpasser vores metode for at fjerne graffiti, ud fra forskellige kriterier. Blandt andet spiller størrelsen på hærværket, samt type af overflade en betydning. 

07.04.2023

CC Facility er en del af VTA-Projekter

Fokus på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og social lighed 

I mandags var vi til afslutning på VTA-projektet (Varig Tilknytning til Arbejdsmarkedet) med fokus på FN’s verdensmål, samt at skabe sociale forandringer i lokalsamfundet. Det har været en lærerig rejse og vi er taknemmelige for at have været en del af projektet og lære mere om hvordan vi som virksomhed, kan
skabe mere social bæredygtighed.

Gennem VTA-projektet er vi blevet klogere på hvordan vi skaber øget social bæredygtighed i lokalsamfundet. Projektet har givet os en masse værktøjer, der kan vejlede os i hvordan vi  kan være med til at skabe social lighed. Vi har opnået “best practice” for hvordan vi skaber jobmuligheder for de der ved nedsat arbejdsevne, eller anden årsag, har større sandsynlighed for at falde igennem arbejdsmarkedet. Tak til alle videns-intitutionerne, uddannelserne og virksomhederne der var tilknyttet projektet, som vi i høj grad har opnået positiv sparring med.
Du kan læse mere om projektet lige her

16.03.2023

CC Facility fjerner graffiti hos en kunde

Se hvordan vi fjerner graffiti for VISION Ejendomme

Vores facadeafdeling løser opgaver til perfektion. Vi har været ude hos vores kunde VISION Ejendomme og hjælpe dem med at få deres facader til at skinne igen. 

I denne omgang fjernede vi uønsket graffiti- og hærværk på deres facader. Graffiti- og facaderens er med til at skabe et godt indtryk af dine ejendomme og facader. 

VISION ejendomme før og efter CC Facility har fjernet graffiti og hærværk.

11.11.2021

Blovstrød Kirke fik en kærlig hånd

Årevis af snavs – en vanskelig opgave 

Blovstrød Kirke, rengøring af gulve og loft før efter billeder.

Blovstrød kirke har som andre kirker med åbne klokketårne været præget af vind og vejr samt efterladenskaber fra duer og andre fuglearter.

Rengøring af arealer som er påvirket af snavs gennem flere år, kan være en vanskelig opgave. Inden vi gik i gang med opgaven, havde Blovstrød Kirke den i udbud hos flere leverandører. Da leverandør skulle vælges, var det kun CC Facility som stod tilbage med et seriøst svar på hvordan opgaven skulle udføres. Sådanne opgaver kræver erfaring. 

Primært rengøring af gulvarealer var en krævende opgave. Flere års fastgroet snavs og efterladenskaber fra fugle var en udfordring. Det kræver viden og erfaring at fjerne snavset uden at ødelægge de gamle gulvbrædder. Når vi arbejder med rengøring, har vi altid respekt for ejendommen. Kunden er tilfreds og inventaret er intakt og klar til endnu flere års brug.

CC Facility hjælper også Blovstrød Kirke med ejendoms-service og grøn pleje.

Vi er glade for samarbejdet med Blovstrød Kirke. Udover rengøring af kirkens indvendige arealer, har vi stået for ejendomsservice på udearealerne. De mange meter hække er nu klippet så de igen pryder omkring kirkens udearealer og gravsteder. Vi skal hilse og sige fra vores mand i grøn pleje at det er blevet til rigtigt mange meter hækkeklipning.

Skal vi se din opgave? 

Har du en opgave som CC Facility skal se nærmere på? Så er du velkommen til at kontakte os. Vi er 360° leverandør på alt Facility Management. Det vil sige: ejendomsservice, vicevært, trappevask, erhvervsrengøring, industrirengøring, graffitirens, facaderens, grøn pleje med mere. Har du en ejendom så har vi løsningen.

Blovstrød Kirke får ejendomsservice og grøn pleje af CC Facility

27.10.2021

Vores viceværter er altid på pletten

Følg med i en spændende arbejdsdag  

CC Facility vicevært udskifter lås på en dør i en flyttelejlighed.
Skal kunne lidt af hvert
Som vicevært skal man kunne lidt af hvert. Alle vores viceværter har en håndværksmæssig baggrund. Det gælder også for Tim. Oprindeligt er han uddannet snedker. Han har derfor et godt tag på det meste. En viceværts dagligdag kan bestå af alt fra A-Z. Lige nu har vi mange til og fraflytninger. I den forbindelse skal boligen være i orden så alle er glade. Her kommer Tim ind i billeder. Tim laver alle de små ting som kan ordnes i en håndevending. Det kan være reparationer efter malerarbejde. Skift af filteret på en vandhane eller blot at lukke for vandet så andre håndværkere kan komme til.

Vicevært og ejendomsservice hele vejen rundt
Når vi i CC Facility udfører vores Facility Management / Ejendomsservice gør vi det efter et 360° princip. Vi vil gerne varetage alt drift af kundernes ejendomme. Lige fra ind og udflytninger til trappevask, grøn pleje og beboerkontakt. Dette giver kunden mulighed for at have blot én leverandør. Vi som leverandør får muligheden for at have styr på hele kundens ejendom frem for at være blot en underleverandør.

Kunderforhold er essentielt
Vi har for længst gjort op på det klassiske kunde og leverandørforhold. Vi ønsker at blive kundens samarbejdspartner. Ikke blot en leverandør som lever af kunden men en seriøs partner der vil vores kunder det bedste.

Derfor går vi altid den ekstra meter, også selvom det ikke står nogle steder at vi skal. Vi gør det som er fornuftigt for alle parter. Det som gør samarbejdet gnidningsfrit. Derfor vil du opleve CC Facility som en seriøs samarbejdspartner.

Rutinerede kræfter ombord
CC Facility er baseret på kvalitet og de bedste medarbejdere. Her skal alle være dygtige til de det de laver. Til gengæld forlanger vi at de går glade hjem fra job. Det er en stor forpligtelse af os som virksomhed. VI lytter til de signaler vores ansatte sender. Er de ikke glade løser vi problemet.

Derfor når du vælger CC Facility kan du være sikker på at vi er uddannet til opgaven og arbejder under ordnede forhold. Som virksomhed arbejder vi efter overenskomst. På den måde er vi sikre på at have det bedste udgangspunkt for at skabe noget godt og fornuftigt.

20.12.2021

Fraflytningssyn til ind- og udflytninger

Følg med i en spændende arbejdsdag  

Facility Management flyttelejligheder

Fraflytningssyn til ind og udflytninger
CC Facility varetager hver måned mange fraflytningssyn. Det være sig selvfølgelig også indflytningssyn. Vi hjælper udlejer med at få den nye lejer godt på plads og sagt pænt farvel til tidligere lejer.

Helt basalt fungerer vi som udlejers repræsentant når en lejer flytter ind eller ud. Vi varetager ejendommens gældende regler og håndhæver dem i vores flyttesyn. Det værer sig både syn samt udbedring af skader, kontakt til håndværkere med mere.

Alt omkring fraflytningssyn
Typisk fungerer det sådan: Du som udlejer mangler en stabil partner til at varetage opgaver på din ejendom. Det er typisk vicevært opgaver og de uundgåelige til og fraflytningssyn. Vi er med fra A-Z når dine lejere flytter. Vi sørger for at de gældende regler bliver overholdt og dine beboere overholder sine forpligtelser i henhold til den aftale i laver. Fejl og mangler ved flytning registrerer vi og melder til dig som udlejer. Hvis ønsket kobler vi gerne håndværkere på og får udbedret eventuelle skader og mangler. Vi sender den endelige flytterapport/opgørelse til dig som du kan præsenterer for din lejer.

100% styr på dit lejemål
Alle vores Facility Managers er uddannede. Typisk inden for håndværkerfag som snedker eller tømrer. De er derfor godt rustet til at imødegå opgaver som flyttesyn. De kan indgå med håndværksmæssig stor faglighed og har vægt og viden bag deres ord.

Organiseret og i orden
Som leverandør er vi organiseret og arbejder efter overenskomst. Vi bekymrer os om vores medarbejdere og sørger for de er klædt på til opgaven. Vi er opdateret på vores område og uddanner gerne vores personale der hvor det giver mening. Vælger du CC Facility får du derfor en stabil partner med styr på tingene med glade medarbejdere som er klar til fremtiden.

10.11.2021

Graffitirens og anti-graffiti beskyttelse i København

Se hvordan vi fjerner graffiti og hærværk  

Graffitirens og hærværk fjernes af CC Facility.

Er graffitikunst eller makværk? Uanset hvordan du betragter det kan der blive brug for at få fjernet graffitien effektivt.

Graffitirens København – væk med hærværket!
Mange ejendomme i København er præget af graffiti. Vi kan hjælpe dig som er ramt af graffiti med effektivt at komme hærværket til livs. Effektiv graffitirens og anti-graffiti er dit værn mod hærværk.

CC Facility Protect – Farvel til graffitien
Farvel til hærværket og goddag til en ren facade. Er du ramt af graffiti så giv os et kald. Vi er eksperter på området. Hurtigt og effektivt fjerner vi skaden og beskytter mod fremtidig graffiti med vores anti graffitirens. Søger du derfor graffitirens i København så lad os give dig et uforpligtende tilbud.

Hos CC Facility har vi vores helt egen graffiti og facaderens division. Den kalder vi CC Protect. Her har vi samlet Danmarks bedste kompetencer på området. Vi er derfor stærkt rustet til at hjælpe dig hurtigt og effektivt af med ukendte kunstnere. Vi benytter kun det bedste udstyr i kampen mod graffitien. Samtidig vil vi gerne være skånsomme mod miljøet. Derfor anvender vi ikke unødige kemikalier eller overdrevent vandforbrug. Ekspertise koblet sammen med professionelt personale samt udstyr gør at vi er langt mere effektive end mange andre i branchen.

Anti graffiti undgå unødig graffitirens
Vi behandler gerne din mur med anti graffiti middel. Midlet gør det svært for graffitien at fæstne sig til overfladen og og kan nemt skylles væk efterfølgende. Har du derfor et område som er meget udsat for hærværk skal du spørge os om anti graffiti.

Rene facader efter graffitien
Når du har fået renset et område fri for graffiti vil muren oftest fremstå ny og bar. Hos flere kunder facaderenser vi oftest et større stykke af muren efter graffiti. På den måde ser man ikke at graffitien har været der. Vi vejleder dig gerne når vi har set på din opgave. Uanset hvilken løsning du vælger er du i de bedste hænder. Brug og som din guide til rene og lækre facader.

Graffiti på Sjællandsbroen 
Mød et par af vores dygtige graffitifjernere, der er i gang med at fjerne graffiti på en flere hundrede meter lang glasfacade på Sjællandsbroen. Et sted hvor det er populært at male graffiti men hvor det desværre også skæmmer det smukke naturlandskab.

Uddannet personale og ordnede forhold
Vores personale er uddannet til opgaven. Vi holder hele tiden øje med udviklingen inden for fjernelse af graffiti. Det er både med hensyn til teknik, midler og arbejdets udførsel. Som virksomhed er CC Facility under overenskomst. Dermed forpligter vi os til at opfylde de krav omverdenen stiller til os som virksomhed. Vi gør mere end det. Et af vores målepunkter er at alle skal være glade for at gå på arbejde. Derfor er det os pålæggende at alle ansatte har det godt. 

Råd og vejledning
Er du ramt af graffiti eller søger råd og vejledning til at få det fjernet eller forebygget er vi klar til at hjælpe. Kontakt vores facade og graffiti ekspert og få en snak og tilbud på din graffiti og anti graffiti behandling. Vi udfører graffitirens i København og Aarhus samt alle større byer i Danmark.

08.10.2021

Trappevask er ejendommens førstehåndsindtryk

Hvordan rengører vi  trapper til perfektion?

CC Rengøring og Facility trappevask

Trapperne er indgangen til resten af dit hjem. Holdes dine trapper rene giver det flere fordele. Læs her om hvorfor det er en god ide at få udført trappevask.

Skab glæde med trappevask
Vi oplever ofte at trapperne er centrum på mere end en måde når det kommer til velvære i boligforeninger. Det er et sted hvor mange færdes hver dag. Både beboere samt gæster. Der er altid en mening om trapperne og hvad man må og ikke må i sin trappeopgang. De fleste er heldigvis enige om at en rengjort trappeopgang ikke gør nogle fortræd.

Periodisk trappevask har flere fordele end ulemper
Hvis du har været i en snavset opgang kan det føles utrygt. Lugten af skidt og snavs fra en trappe der ikke er rengjort er markant. Når det hele ser lidt mere slidt og snusket ud er det med til at skabe utryghed og endnu mere skidt og snavs. Som leverandør af trappevask har vi gang på gang set at beskidte trapper avler endnu mere beskidte trapper. Folk har det med at smide deres affald og være ligeglade hvis omgivelser alligevel er beskidte. Omvendt når trapperne og opgangen er ren så udsender det et signal om at det ikke er tilladt at svine opgangen til.

Vi udfører trappevask på alle overflader. Marmor som her men også på træ og beton.

Trappevask giver velvære og en glad pengepung
Får du udført periodisk trappevask øges velvære og miljø der hvor du bor. Når trapperne er rene, postkasserne fri for støv og lamper samt spindelvæv er fjernet ændrer din trappe udseende. Du fornemmer straks at opgangen er ren. Til velvære for dig, dine naboer og gæster.

Når du holder din rengøring ved lige mindskes slidt på trapper og omgivelser. Hvis støv, studs, sand og andre efterladenskaber for lov at ligge vil det arbejde sig ned i overfalden og øge sliddet. Over en længere perioden vil det betyde vedligeholdelse. Unødvendig vedligeholdelse som økonomisk vil overstige prisen på regelmæssig trappevask.

Derfor har trappevask flere fordele. Velvære som er svær at prissætte og så den formindsket vedligeholdelse. Det vil sige at kan bruge vedligeholdelsesbudgettet på andre ting.

Periodisk trapperengøring
Vi anbefaler alle vores kunder at få vasket deres trapper i faste intervaller. De fleste kunder har en fast ugedag enten hver uge eller hvert 14 dag. Det kommer helt an på hvad der er fornuftigt der hvor i bor. Om vinteren bliver trapperne hurtigere beskidte. Når det er sommer kan rengøringen måske vente og det er rigeligt med hvert 14. dag.

Vores rengøringskonsulent vil sammen med dig gennemgå dine trapper. På baggrund af trappernes udformning samt jeres krav vil vi give et uforpligtende tilbud. Det er altid i henhold til jeres ønsker. Vi står altid klar med råd og vejledning men beslutningen er jeres.

Trapper i marmor. CC Facility udfører trappevask på alle overflader.

Økologiske og svanemærket rengøring
Mange kunder ønsker at tage skridtet hen mod økologisk rengøring. Som rengøringsfirma kan vi kun stemme i og være enige om at det er et yderst fornuftigt ønske. Vi vil gerne samme med vores kunder værne om miljøet. Det gør vi bedst sammen.
Er kravet derfor økologisk rengøring så sig det til vores rengøringskonsulent.

Vi værner blandt ander også om miljøet ved ikke at bruge unødigt meget vand. Derfor bruger vi ikke beskidte mopper eller lignende. Altid rene klude. Når kluden er brugt bliver den ikke genbrugt i næste opgang. Derimod bliver den vasket så den er klar til næste gang. Vi sparer meget på vandet ved ikke at skylle kludende op på stedet. Når alle klude bliver vasket i store maskiner sparer vi bedst på vandet.

06.07.2021

Ejendomsservice i hele Danmark

Vores ejendomsservice er populært i hele Danmark

Ejendomsservice i hele Danmark. Her slår en af vores viceværter græs på et grønt område i Jylland.

CC Facility leverer populær ejendomsservice løsning til kunder i hele Danmark
I ordets bredeste forstand leverer CC Facility dagligt deres ejendomsservice til kunder i hele Danmark. Under mottoet: Ét nummer til alt er det nemt for kunderne at komme i kontakt med CC Facility.

Hos CC Facility vil vi gerne gøre det nemt for vores samarbejdspartnere. Det starter med at det er nemt i det hele taget at komme i kontakt med os. Det værste der kan ske for en kunde er at de er i tvivl om hvem de skal ringe til. Vi har gjort det tydeligt fra starten. Ét nummer til alt: 60 70 90 71

Leverer alt inden for ejendomsservice
CC Facility varertager alt inden for ejendomsservice. Det er alt lige fra levering af viceværter, trappevask, grøn service, flyttesyn, flytterengøring og kontakt af eget netværk af håndværkere. 

Fordelen ved at vælge CC Facility til din ejendomsservice
Der er mange fordele ved at vælge os som din leverandør på ejendomsservice. Vi sørger for mandskab og konstant levering af den aftalte service. Nul fravær, ved ferier, sygdom og lignende stiller vi altid med en medarbejder. Du kommer derfor som kunde ikke til at opleve manglende service.

Vores ansatte har den relevante uddannelse og arbejder under ordnede forhold. Den mest gængse vej til at arbejde som vicevært er en håndværkeruddannelse. Vores viceværter er alle uddannede unden for håndværk. Yderligere har de stor erfaring med at drifte vores kunders ejendomme. Håndtere beboerkontakt med mere. Lige fra de små ting i hverdagen til de store som kræver kontakt til eksterne leverandører.

Skal du bruge en seriøs samarbejdspartner
Kontakt os for en uforpligtende snak om din service. Om du har brug for at vi drifter hele eller dele af din ejendom så har vi en løsning som passer til dig behov. Vi kommer hele vejen rundt. Det kalder vi 360° ejendomsservice.

22.06.2021

Viceværtsservice i hele Danmark

Vi passer på din ejendom

Viceværtservice – vi passer på din ejendom
Vi kender alle viceværten som kontaktpersonen på en ejendom. Det kan være som vicevært i en boligforening eller på en erhvervsejendom

Han er ofte bindeleddet mellem udlejer og beboere. Her varetages opgaver af forskelligt art. Den moderne vicevært kaldes i dag for en ejendomsservicetekniker, varmemester, gårdmand. Fælles for de mange navne er at viceværten løser en række serviceopgaver relateret til en eller flere ejendomme.

Den moderne vicevært
Hos CC Facility råder vi over det vi kender som den moderne vicevært. Vi har for længst gjort op med 24/7 viceværten. Ham du måske kender som en del af inventaret på din ejendom. Vores Facility Managers er til stede på ejendommen når det kræves. Når der ikke er opgaver på din ejendom er de videre til den næste. Vi er derfor kun til stede når det kræves eller er aftalt.

Vicevært der fejer blade væk og laver andet indenfor ejendomsservice.

Året rundt – også under ferie og sygdom
Måske kender du til den klassiske Meyer vicevært. Ham som altid er der. Sød, rar og venlig. Måske ikke altid lige så effektiv og oftest en fast udgift. Vores viceværtservice er baseret på behov. Det vil sige at vi kun er på din ejendom hvis behovet er for det. Vi dækker alle dage du ønsker som kunde året rundt. Ved ferie eller sygdom er vi altid klar med en fuldblods erstatning. Vælger du at lade CC Facility være din vicevært slipper du for at have ansvaret for en medarbejder. Du får i stedet en samarbejdspartner der vil dit bedste. Altid til stede, altid 100% opdateret og uddannet til opgaven.

Organiseret viceværtservice
Som virksomhed er vi organiseret og spiller efter de regler som er på det danske arbejdsmarked. Vi følger den gældende overenskomst på området. Det sikrer dig som kunde at vores ansatte har sine forhold i orden. Ud over det lovpligtige går vi op i at alle ansatte har det godt og er klar til opgaverne. Det betyder at vi jævnligt uddanner vores personale indenfor nye områder og opkvalificerer på de gamle hvis det behøves.

Viceværtservice der hvor du behøver det
Vi er landsdækkende på vores viceværtservice og er til stede i alle større byer i Danmark. Søger du derfor viceværtservice i: København – Aalborg – Aarhus – Køge – Kolding – Viborg – Randers – Frederiksberg  – Amager så er vi klar på at give dig et bud på løsning af viceværtopgaver. Står din by ikke på listen så tøv ikke med at kontakte os. Vi er til stede i alle større dele af Danmark.

16.05.2021

Professionel rengøringspartner til erhverv

Med de rette kompetencer og værktøjer

CC Facility rengører til erhverv. Her rengører vi gulv med gulvvask.

CC Facility udfører enhver form for erhvervsrengøring. vi servicerer i dag store og mindre virksomheder inden for kontor, byggeplads og industrirengøring. Vi kan stå for alt rengøring, vedligeholdelse og den daglige drift. Søger du derfor en seriøs partner til erhvervsrengøring i: København, Århus, Frederiksberg, Odense, Nordsjælland, Fyn, Odense, Jylland, Rødovre, Køge, Aalborg, Randers og mange flere byer. Er din by ikke på listen så tøv ikke med at kontakte os.

Professionel partner på erhvervsrengøring
Uanset hvilken form for erhvervsrengøring du har brug for har vi den nødvendige viden og manpower til at løse dine behov. Vi yder derfor en lang række services inden for erhvervsrengøring som med garanti også dækker dit behov. Har du en speciel rengøringsopgave giver vi også gerne vores bud på en løsning.

Kompetencerne og værktøjet i orden
Vi går forrest med den nyeste viden og er fuldt opdateret på blandt andet vores maskinpark. Vi satser på effektivitet samtidig med at vi ønsker at bevare vores miljø omkring os. Derfor er viden og rette brug af værktøjet et must for at være effektivt med omtanke.

Hele rengøringsbranchen udvikler sig med hastige skridt. Det samme gør CC Facility. Vi holder vores ansatte opdateret med de nødvendige kurser. Alt sammen for at kunne udføre din opgave rigtigt, hurtigt og effektivt.

Landsdækkende service på erhvervsrengøring
Vores størrelse og volumen gør at du som kunde kan bruge os i alle sammenhænge. Vi arbejde lige fra mindre kunder til større landsdækkende aftaler. Mange af vores kunder er landsdækkende kæder som ønsker én leverandør. Uanset din virksomhed kan vi forsikre dig om at vi gerne vil give vores bud på din løsning.

Vi har mange års erfaring med erhvervsrengøring og arbejder under ordnede forhold
Som kunde kan du være sikker på at CC Facility er en partner med ben i næsten. Vi har igennem mange år udført rengøring i erhvervssektoren. Uanset om du søger rengøring inden for kontor eller industri eller alt midt i mellem har du en aktiv partner i CC Facility. Endvidere er vi som virksomhed organiseret og arbejder under ordnede forhold. Det er din sikkerhed for at vi spiller efter reglerne og vores ansatte har fair spilleregler.

04.04.2021

Professionel grøn service og pleje

CC Facility kan levere alt indenfor grøn pleje og renhold

Billede af flot grønt træ og trappe op til bygning. Billedet viser grøn pleje services hos CC Facility.

CC Facility passer jeres udearealer og sørger for de altid fremstår pænt og ordentligt. Med grøn service og pleje sætter vi skik på det grønne og system i din ejendom. Det er vigtigt at vedligeholde området omkring din ejendom. Det er oftest det grønne som kræver pleje. Som din leverandør lægger vi en plejeplan over dine grønne områder. Vi sætter det grønne i system. Dermed kan du følge med i hvad planen er for din ejendomsservice.

Vi kender sæsonerne for grøn service
En sæson kan i dagligt tale deles op i årstider. Der er tider på året hvor det hele gror og så er der tider hvor væksten går på held. Ligegyldigt hvilken tid det er på året er det altid noget at gøre. Derfor lægger vi en plejeplan som er unik ud fra dine arealer og behov. Vi ved at to kunder ikke er ens. Nogle har meget hæk og andre mange bede og græsplæner. Eller måske alle ting på en gang. Derfor er det vigtigt at få lavet en plan over dine opgaver. Således sikrer vi dit områdes fortsatte forskønnelse. Til stor nydelse og tilfredshed for beboere og lejere.

Hækklipning græsslåning og lugning
De tre mest populære ydelser er: Hækklipning græsslåning og lugning. De er disse som står mest i øjnene når vi er på vore kunders ejendomme. Har du styr på disse tre ting vil din ejendom fremstår pæn og imødekommende. Det er selvsagt en stor opgave. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Vi har både viden og maskinerne. Dermed sikrer vi en effektiv og professionel drift af din ejendom. 

Store og små opgaver
Som leverandør på grøn service og pleje hjælper vi vores samarbejdspartnere med at løse små som store opgaver. Begge typer opgaver går vi til med stor respekt og professionalisme. Store opgaver kan kræve store maskiner eller mere mandskab. Små opgaver er mindst lige så vigtige. Derfor har vi en løsningsorienteret tilgang til alle opgaver. Det er dig som kunde der skal være tilfreds når dagen er omme.

Renhold og grøn service
Som en del af grøn service kan du tilvælge at vi også udfører renhold på din ejendom. Vi sørger for at tømme skraldespande, samle henlagt affald op fra jorden og holde styr på jeres affaldsøer med mere. Koblet sammen med grøn service giver det en perfekt balance. Her vil jeres grønne arealer fremstår pæne og ikke mindst rene.