Grøn service og pleje hele året rundt

Groen service CC facility

Vi kan levere alt indenfor grøn pleje og renhold

CC Facility passer jeres udearealer og sørger for de altid fremstår pænt og ordentligt. Med grøn service og pleje sætter vi skik på det grønne og system i din ejendom. Det er vigtigt at vedligeholde området omkring din ejendom. Det er oftest det grønne som kræver pleje. Som din leverandør lægger vi en plejeplan over dine grønne områder. Vi sætter det grønne i system. Dermed kan du følge med i hvad planen er for din ejendomsservice.

Vi kender sæsonerne for grøn service

En sæson kan i dagligt tale deles op i årstider. Der er tider på året hvor det hele gror og så er der tider hvor væksten går på held. Ligegyldigt hvilken tid det er på året er det altid noget at gøre. Derfor lægger vi en plejeplan som er unik ud fra dine arealer og behov. Vi ved at to kunder ikke er ens. Nogle har meget hæk og andre mange bede og græsplæner. Eller måske alle ting på en gang. Derfor er det vigtigt at få lavet en plan over dine opgaver. Således sikrer vi dit områdes fortsatte forskønnelse. Til stor nydelse og tilfredshed for beboere og lejere.

Hækklipning, græsslåning og lugning

De tre mest populære ydelser er: Hækklipning græsslåning og lugning. De er disse som står mest i øjnene når vi er på vore kunders ejendomme. Har du styr på disse tre ting vil din ejendom fremstår pæn og imødekommende. Det er selvsagt en stor opgave. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Vi har både viden og maskinerne. Dermed sikrer vi en effektiv og professionel drift af din ejendom.

Store og små opgaver

Som leverandør på grøn service og pleje hjælper vi vores samarbejdspartnere med at løse små som store opgaver. Begge typer opgaver går vi til med stor respekt og professionalisme. Store opgaver kan kræve store maskiner eller mere mandskab. Små opgaver er mindst lige så vigtige. Derfor har vi en løsningsorienteret tilgang til alle opgaver. Det er dig som kunde der skal være tilfreds når dagen er omme.

Renhold og grøn service

Som en del af grøn service kan du tilvælge at vi også udfører renhold på din ejendom. Vi sørger for at tømme skraldespande, samle henlagt affald op fra jorden og holde styr på jeres affaldsøer med mere. Koblet sammen med grøn service giver det en perfekt balance. Her vil jeres grønne arealer fremstår pæne og ikke mindst rene.

Læs også